+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
Žurnalistika a masová media

Charakteristika programu:                                Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu                         Žurnalistika a masová media

Vysokoškolské vzdělání:                                    Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                         3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                          Čeština.

Kvalifikace:                                                           Diplomovaný specialista v oblasti žurnalistiky.

 _______________________________

Diplomovaný specialista v oblasti žurnalistiky a mediální komunikace. Univerzitní studijní program je určen pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v žurnalistickém řemesle. Studijní program zahrnuje také velké množství čistě odborných disciplín, jako je “Historie masové komunikace”, “Grafický design a základy polygrafie”, “Fotožurnalistika”, “Práce s informačními agenturami” a další. Zvláštní pozornost je věnována otázkám žurnalistické etiky a mezinárodním zásadám chování představitelů médií. “Stal jsem se novinářem, abych se co nejvíce přiblížil srdci světa.” Henry Luce, zakladatel časopisů Time, Fortune a Life. “Mediální komunikace” je zcela novým směrem ve vývoji médií a masové komunikace. Kromě tištěných publikací zahrnuje pojem “média” i aplikace pro chytré telefony, počítačové hry a rozšířenou realitu. Absolventi tohoto oboru jsou univerzální odborníci, kteří ovládají manažerské a technologické dovednosti pro práci v mediálním prostředí. Vědí, jak vytvořit efektivní podnikání, přilákat publikum do nového projektu a navázat produktivní interakci mezi čtenářem a médiem. Bakalářský program trvá 3 akademické roky s možností pokračování ve studiu na magisterském stupni (2 roky).

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)