+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         

Diplomová práce

Studenti musí předložit hotovou diplomovou práci k obhajobě nejpozději do konce posledního semestru studia. 

Diplomová práce a abstrakt musí být napsány v anglickém jazyce. 

Diplomová práce a abstrakt musí být vytištěny ve formátu A4. 

K vytištěné diplomové práci je nutné připojit flash disk, na který je zaznamenána diplomová práce, abstrakt a prezentace. 

Student zasílá všechny dokumenty (bod 1. a 2.) na e-mail studiumiep@post.cz nejpozději do konce posledního semestru studia. 

Studentovi bude stanoveno datum obhajoby diplomové práce. 

Obhajoba probíhá v režimu online. 

V případě úspěšné obhajoby diplomové práce je diplom zaslán poštou na adresu studenta. Pokud student nedokáže předložit diplomovou práci do stanoveného termínu, obhajoba diplomové práce se přesouvá na další semestr. V tomto případě univerzita může požadovat zaplacení dalšího semestru. 

Studenti studující podle individuálního plánu musí předložit diplomovou práci do konce svého stanoveného studijního období uvedeného ve smlouvě.