+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
IT technologie v podnikání

Charakteristika programu:                                Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu                          IT technologie v podnikání

Vysokoškolské vzdělání:                                     Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                         3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                         Čeština.

Kvalifikace:                                                           Diplomovaný specialist v oblasti IT technologií.

_______________________________

V současné době v oblasti výroby a domácnosti získávají stále větší rozšíření inteligentní systémy a technologie, které umožňují řízení složitých technologických procesů prostřednictvím informačních technologií. Můžeme říci, že v současnosti dochází k intenzivnímu sloučení složitých technologických systémů s informačními technologiemi, což podporuje masové vytváření a implementaci pokročilých automatizovaných systémů v průmyslu. Zároveň dochází k rozšiřování a kvalitativnímu zdokonalování prakticky celého spektra domácích a osobních zařízení (digitální televize a rádia, kuchyňské a úklidové zařízení, inteligentní domácí technologie, mobilní telekomunikační zařízení, místní energetické systémy, nové technologie v dopravních prostředcích atd.). Širokého uplatnění se dostává použití specializovaných mikročipů jako řídících prvků, které pracují pod vedením takzvaných “vestavěných operačních systémů”. V souvislosti s tím lze s jistotou předpokládat, že odborníci s kvalifikací “specialista v informačních technologiích a řízení” s unikátním kombinací komplexních znalostí v oblastech automatizace, radioelektroniky a programování budou široce vyhledáváni jak v servisu moderních technologických zařízení, tak při vytváření a implementaci nových inteligentních zařízení, komplexů a systémů. Informační technologie a řízení v technických systémech je oblast nauky a techniky, která zahrnuje otázky získávání, transformace a využití informací pro řízení různých obchodních procesů. Objekty odborné činnosti specialisty zahrnují automatické a automatizované systémy a prostředky kontroly a řízení, jejich matematické, informační, technické a programové vybavení; metody a techniky návrhu informačně-řídicích systémů, jejich ladění, výroba a provoz v různých odvětvích ekonomiky. Absolventi tohoto studijního oboru pracují jako systémoví administrátoři, inženýři, specialisté na interní a externí sítě. Jejich hlavním úkolem je zajistit co nejefektivnější využití informačních technologií. Zabývají se nastavováním komunikačních systémů a sítí, sledováním jejich správného provozu, implementací nových technologií, instalací dalšího vybavení. Vyvíjejí softwarové produkty a další. Profily studia zahrnují informační technologie v designu, informační technologie ve vzdělávání, informační technologie v dopravě, informační technologie v médiích. Úkolem systémového administrátora je zajistit, aby “vše fungovalo”: počítače, tiskárny, faxy, místní sítě, e-mail a software. Často se zabývá také zajištěním informační bezpečnosti – ochranou firemních dat. Systémový administrátor vytváří uživatelské účty, instaluje programy a odstraňuje poruchy, odstraňuje viry a často sleduje, čím se zaměstnanci zabývají během pracovní doby. Pro úspěšnou práci musí znát principy fungování alespoň několika operačních systémů (Windows, Linux, MacOS), umět rychle najít a odstranit příčiny poruch. Kromě toho musí systémoví administrátoři pravidelně vysvětlovat zaměstnancům, jak používat kancelářskou techniku. To znamená, že dobrý systémový administrátor by měl být trpělivý a komunikativní. Kromě toho potřebuje plynule ovládat angličtinu pro čtení technické dokumentace a návodů ke strojům a softwarovému vybavení. Inženýr na výbavu je obecné označení pro odborníky, kteří se zabývají návrhem, údržbou a opravou určité výbavy. To mohou být stroje výrobních závodů na výrobu dílů pro lokomotivy, nebo vysokopřesné lékařské zařízení v nemocnicích.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)