+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
Mezinárodní parvo

Charakteristika programu:                                  Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu                           Mezinárodní parvo

Vysokoškolské vzdělání:                                      Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                           3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                  Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                           Čeština.

Kvalifikace:                                                            Diplomovaný specialist v oblasti mezinárodního práva, právník.
_______________________________

Mezinárodní právo je soubor právních principů a norem, které regulují vztahy mezi státy. Mezinárodními subjekty práva mohou být také mezinárodní organizace. Zdroji mezinárodního práva jsou mezinárodní smlouvy a státy uznávané zvyklosti. Studenti, kteří se vzdělávají v rámci programu “Mezinárodní právo”, mají možnost získat hlubší přípravu v různých oblastech občanského a trestního práva, které jsou nezbytné pro získání kvalifikace “Mezinárodní právník” a budoucí profesní činnosti. Mezi tyto oblasti patří zejména právo Spojených států a právo Evropské unie. Cílem programu je připravit konkurenceschopné právníky, kteří by mohli využít své znalosti a dovednosti pro práci ve státních a místních strukturách, stejně jako v obchodních organizacích. Analýzou informací o zaměstnanosti absolventů našeho programu můžeme s jistotou říct, že jsou žádaní na trhu práce a jejich profesní příprava jim umožňuje úspěšně postupovat po kariérním žebříčku. Pravidelný kontakt s zaměstnavateli a dotazování studentů a absolventů umožňuje zjistit jejich názor na kvalitu přípravy absolventů programu “Mezinárodní právo”.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)