Studijní obor “Psychologie” znamená široký přehled a orientaci v různých psychologických tématech. Základ programu tvoří soubor kurzů, které pokrývají většinu nejdůležitějších oborů této disciplíny, a poskytují tak studentům hluboké znalosti a kvalitní zázemí, k tomu, aby se mohli zabývat problémy a teorií z oboru moderního psychologického myšlení. Důraz na vědecké a biologické komponenty umožňuje studentům získat praktickou zkušenost s kritickým myšlením, analýzou a integrací vědecké teorie a praxe. Specializované kurzy umožňují hlubší náhled a orientaci v běžných problémech, kterými naše moderní společnost nejvíce trpí. Studenti se seznamují nejen s terapií a léčením duševních chorob, ale také s mezikulturními problémy a dynamikou rodinných vztahů a s aplikacemi psychologických principů v obchodním prostředí.