+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         

Byznys–psychologie

Charakteristika vzdělávacího programu:                        Program bakalářského studia

Název vzdělávacího programu:                                        Byznys–psychologie.

Vysokoškolské profesní vzdělání:                                    Bakalářský diplom Bc

Délka vzdělávacího programu:                                        3 roky (6 semestrů)

Akademický titul:                                                               Bakalářský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                                         Čeština.

Kvalifikace:                                                                          Diplomovaný specialista v oblasti Byznys–psychologie.

___________________________________________

Bakalář psychologie může vykonávat různé druhy profesionální činnosti, jako je praktická, pedagogická, vědecký výzkum a organizačně-řídící. Profesní činnost psychologa zahrnuje řešení problémů v oblasti vzdělávání, sportu, práva, managementu, sociálních a dalších oblastech života, včetně zdravotnictví a obranného průmyslu. Specializované předměty potřebné pro úspěšné zvládnutí povolání poskytují vynikající základ pro další studium na magisterském stupni. Mezi tyto předměty patří například psychopatologie, arteterapie, základy psychologické korekce, dětská psychologie, behaviorální psychologie a další. Nabízené znalosti a dovednosti Bakalářské studium umožňuje získání následujících znalostí a dovedností: diagnostikovat, provádět prevenci, expertizu a korekci psychologických problémů a stavů; charakterizovat mentální procesy, různé formy individuální a skupinové aktivity; prakticky hodnotit kvalitu diagnostických procesů a poradenství v oblasti psychologických problémů; aplikovat programy psychologické intervence pro profesionální řešení vznikajících problémů a zdokonalování používaných metod; poskytovat pomoc při hodnocení osobních kompetencí, cílů a hodnot; znalost zákonitostí fungování a vývoje psychiky; ovládat základní programy psychologické intervence pro skupiny lidí a jednotlivce; znalost základů konstrukce a použití psychodiagnostických metod atd. Absolventi bakalářského stupně pracují v veřejných a ekonomických organizacích, vzdělávacích, administrativních, vědeckovýzkumných a konzultačních, které se zabývají poskytováním psychologických služeb jednotlivcům a jiným organizacím. Bakaláři nejčastěji získávají pozice ve školách a dalších vzdělávacích institucích, v rehabilitačních centrech a poradenských odděleních. Pozici psychologa nabízejí tyto struktury ve veřejných institucích i soukromých organizacích. Pokud psycholog absolvoval speciální kurzy, může pracovat jako konzultační psycholog se zaměřením na určitou metodiku práce.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)