+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Charakteristika programu:                                Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu                        Mezinárodní vztahy.

Vysokoškolské vzdělání:                                   Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                         3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                        Čeština.

Kvalifikace:                                                          Diplomovaný specialista v oblasti mezinárodních vztahů.

 ______________________________

Tento stupeň vzdělání umožňuje absolventům pracovat jako junior a střední personál ve diplomatických misích, státních orgánech odpovědných za zahraniční politiku země, obchodních a neziskových mezinárodních organizacích. Bakaláři zastávají funkce referentů, překladatelů, sekretářů, technického personálu různých oddělení. Mohou sloužit jako odborníci na konkrétní zemi nebo region. V oboru jsou zvláště žádaní odborníci s dovednostmi v několika příbuzných profesích. Například ti, kteří se orientují jak v ekonomii, tak i v mezinárodním právu. Obsah a specifika studijního programu: Studenti se zabývají dějinami a teorií mezinárodních vztahů, světovou politikou, historií diplomacie, základy mezinárodní bezpečnosti, mezinárodními konflikty. V pozdějších semestrech se kladl důraz na kulturu, politiku, ekonomiku, právo atd.

Absolvent magisterského programu Mezinárodní vztahy může najít širokou škálu zaměstnání, které se týkají mezinárodního prostředí. Níže uvádím několik možných oblastí:

Diplomatické služby: Magistr mezinárodních vztahů může pracovat v diplomatických službách své země. Může přispívat k řešení mezinárodních problémů, vyjednávat mezinárodní smlouvy a zastupovat zemi ve světě.

Mezinárodní organizace: Mezinárodní organizace jako OSN, EU, NATO a další zaměstnávají odborníky v oblasti mezinárodních vztahů. Magistr může pracovat jako analytik, poradce nebo expert na politické, ekonomické nebo bezpečnostní otázky.

Neziskové organizace: Magistr mezinárodních vztahů může najít zaměstnání v neziskových organizacích, které se zabývají rozvojem, lidskými právy, humanitární pomocí a dalšími oblastmi. Může se podílet na projektech a programech, které se věnují globálním otázkám a budování míru.

Obchodní společnosti: Mezinárodní vztahy mají také významnou roli v podnikání a obchodu. Magistr mezinárodních vztahů může pracovat v mezinárodních obchodních firmách jako odborník na mezinárodní trhy, globální strategie a mezivládní vztahy.

Výzkumná a akademická sféra: Absolvent magisterského programu Mezinárodní vztahy může působit ve výzkumných organizacích, think-tankech a univerzitách. Může se zapojit do výzkumu, publikovat odborné články a přednášet studentům o mezinárodních politických a ekonomických tématech.

Toto jsou pouze některé z možných zaměstnání, která může magistr mezinárodních vztahů vykonávat. Je důležité sledovat aktuální události a rozvíjet své dovednosti a specializace v oblasti mezinárodních vztahů, aby se stále zlepšovala vaše konkurenceschopnost na trhu práce.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)