+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         

Často kladené otázky

1. Kdy začíná distanční výuka: v září (nebo jiný měsíc)?

Semestry začínají 1. září a 1. února.

2. Jak dlouho bude trvat získání bakalářského titulu, pokud se jedná o druhé vysokoškolské vzdělání?

Délka studia v bakalářském programu je 3 roky (6 semestrů), ale pokud již máte vysokoškolské vzdělání, pak je možné převést obory, které jsou v našich programech, pak se doba studia zkrátí.

3. Musím skládat nějaké přijímací zkoušky nebo testy?

Ne, přijímací zkoušky se nekonají. Je nutné zaslat kopie dokumentů potřebných pro registraci studenta.

4. Jak bude probíhat distanční studium: budu moci studovat v době, která mi vyhovuje?

Můžete studovat, skládat testy a písemné práce ve vhodnou dobu, budete mít přístup k online účtu studenta.

5. Budu muset přijít osobně na univerzitu pouze jednou kvůli obhajobě?

Ne, obhajoba probíhá online.

6. Proč doporučujete zvolit online výuku?

Protože má mnoho výhod oproti tradičním formám vzdělávání – Můžete studovat se ve vhodnou dobu a na vhodném místě.

 – Studium 24 hodin denně a 365 dní v roce.

 – Poradenská podpora.

 – Nemusíte ztrácet čas dojížděním do místa studia.

– Studujte doma, v práci, na služební cestě, na dovolené i na cestách – kdekoli se můžete připojit k internetu. Pro mladé maminky a matky s mnoha dětmi je to jediný způsob,       jak se studovat.

 – Pro osoby s omezenou pohyblivostí – zdravotně postižení, vojenský personál.

 – Studium je vhodné pro freelancery.

7. Musím v rámci distanční výuky dojíždět do města, kde se univerzita nachází?

Ne, online vzdělávání vám umožňuje studovat online bez návštěvy univerzity.

8. Pokud získám vysokoškolské vzdělání na dálku, bude to uvedeno v diplomu?

Ne, diplom nespecifikuje formu a jazyk výuky.

9. Jakou úroveň vzdělání mohu získat studiem online?

Můžete studovat online v bakalářských programech, magisterských programech, programech MBA (Master of Business Administration)  a  doktorských programech.

10. Jaký je rozdíl mezi bakalářským a magisterským titulem?

Bakalářský titul je akademický titul udělovaný studentům po zvládnutí základního studijního programu. Délka online bakalářského studijního programu je 3 roky. Titul se uděluje na základě výsledků obhajoby disertační práce, dává právo zapojit se do odborné činnosti ve zvoleném oboru a právo nastoupit do magisterského studijního programu. Nesmí se věnovat pedagogické a vědecké činnosti.

Magisterský titul je druhý stupeň vysokoškolského vzdělání, který student získá po absolvování magisterského studia Studium (2 roky po bakalářském studiu) umožňuje prohloubit specializaci v určité profesní oblasti nebo podstoupit rekvalifikaci. Magisterský titul dává absolventovi příležitost pracovat v horních vrstvách managementu v organizacích různých průmyslových odvětví a různých forem vlastnictví.  Jedná se o elitní vzdělání.

11. Co mi magisterský program dá?

Za prvé, jeho absolvování zvyšuje úroveň kvalifikace. Magisterský titul je důležitý pro ty, kteří se chtějí zapojit do pedagogické činnosti. Slovo “mistr” původně znamenalo “mentor”, “učitel”.

Magisterské studium také připravuje  člověka na vědeckou činnost. Pokud tedy člověk dokončil bakalářské studium, ale chce získat magisterský titul, musí se zapsat do magisterského programu. Magisterský titul je ukončené vysokoškolské vzdělání, které vyžaduje alespoň další dva roky studia po bakalářském studiu.

12. Budu mít individuální studijní plán pro distanční studium?

Ano, bude vám poskytnut individuální studijní plán. Testy, písemné práce a zkoušky se skládají podle toho, jak postupujete disciplínami.

13. Pokud je distanční výuka pohodlná, je snazší?

Ne! Kvalitní vzdělání nemůže být snadné. Budete muset poctivě studovat všechny disciplíny a složit testy a zkoušky. Pouze vy to uděláte přes internet.

14. K jakým výukovým materiálům budu mít přístup po přijetí?

Po registraci studenta obdržíte přístupové kódy ke svému osobnímu účtu. Budete mít přístup ke všem e-učebnicím a přednáškám.

15. Jsou v procesu učení nějaké další výdaje (přednášky, knihy, další materiály)?

Ne, částka uvedená ve smlouvě se od okamžiku přijetí nemění. Během studia nevznikají žádné další náklady.

16. Proč potřebuji osobního poradce?

Po celou dobu školení vás bude provázet osobní poradce. Se všemi dotazy souvisejícími s organizací vzdělávacího procesu se na něj můžete obrátit a on vám rád pomůže.

17. Jak funguje testování ve studijním procesu ?

Testy probíhají formou online testů. Testy jsou otevřeny po omezenou dobu ( 90 min) v kteroukoli dobu, která vám vyhovuje.

18. Kolik pokusů je dáno k úspěšnému složení testů?

Tři pokusy zdarma

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)