+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
Přechod z jiných vysokých škol

Přiznání studijních předmětů, které byly absolvovány v jiném vzdělávacím zařízení, se provádí na základě školního vysvědčení (nebo přílohy k diplomu) ze školy, ve které jste studovali. 

Uznávají se ty disciplíny, které jste úspěšně absolvovali. 

Převod kreditů (uznání předchozího vzdělání). 

Akademické kredity, které student získal na jiných vysokých vzdělávacích institucích s hodnocením C (4, dobře) a vyšším, mohou být převedeny na vzdělávací programy na univerzitě. 

Převod kreditů je také povolen za absolvování akademického seminárního kurzu nebo za potvrzené profesní úspěchy. 

Uznání předmětů nemá vliv na cenu.