+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
Přechod z jiných vysokých škol

Přiznání studijních předmětů, které byly absolvovány v jiném vzdělávacím zařízení, se provádí na základě školního vysvědčení (nebo přílohy k diplomu) ze školy, ve které jste studovali. 

Uznávají se ty disciplíny, které jste úspěšně absolvovali. 

Převod kreditů (uznání předchozího vzdělání). 

Akademické kredity, které student získal na jiných vysokých vzdělávacích institucích s hodnocením C (4, dobře) a vyšším, mohou být převedeny na vzdělávací programy na univerzitě. 

Převod kreditů je také povolen za absolvování akademického seminárního kurzu nebo za potvrzené profesní úspěchy. 

Uznání předmětů nemá vliv na cenu.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)