S radosti Vás informujeme o zahájení nového akademického roku 2013/2013 na International Prague

University o.p.s.

Dovolujeme si Vám sdělit, že v případě otázek týkajících se platby školného a rozvrhu na zimní

semestr 2013/2014 se prosím obracejte na Děkanát.

Přejeme Vám hodně úspěchu v novém školním roce